Op zaterdag 23 september a.s. organiseert Museum Het Oude Raadhuis in combinatie met de Vrienden van Urk weer de Nationale Dag v.d. Klederdracht. Een bijzonder evenement dat voor het laatst in 2019 op Urk heeft plaats gevonden. Deze keer verwachten we 20 groepen met in totaal meer dan 200 deelnemers in karakteristieke klederdracht. Een bijzonder gezicht voor wie van klederdracht houdt. De groepen zullen zich 1 voor 1 presenteren op het podium en vertellen over wat hun dracht zo uniek maakt. De dag wordt omlijst met demonstraties, een leuke klederdracht gerelateerde markt en diverse kramen met zilverwaar, stoffen, etc....

Ook zijn er deze dag 2 dansgroepen aanwezig die op verschillende tijden hun kunsten vertonen op het plein bij de Bethelkerk. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een Parade van alle deelnemers over de West- en Oosthavenkade. Komt u ook gezellig langs?

Zaterdag 25 maart 2023 opent in ons Museum de Visserijbeleving. Na de realisering van de stuurhut van een schip uit de jaren '70 is dit een volgende fase van onze visserijpresentatie. Een expositie waarbij op het scheepsdek van een nagebootste moderne Flyshooter het proces van visvangst en visverwerking aan boord, in beeld wordt gebracht. Te zien is hoe de vis wordt gevangen en vervolgens via transportbanden uiteindelijk in de viskisten terecht komt. Een prachtig tafereel en leerzaam bovendien. Ook is in deze expositie een beeld geschetst van de ontwikkeling van de visserijvloot van Urk. De opgang vanaf begin 1900 met botters en vervolgens de verschillende kotters. Een bezoek meer dan waard. 

 

Ethische Code

Museum het Oude Raadhuis hanteert en onderschrijft de ethische code voor musea. De code geeft richtlijnen voor musea in de gehele wereld. Het legt normen vast voor de handelwijze en het prestatieniveau van museumwerkers en wat het publiek redelijkerwijs mag verwachten van een museum.  

Het doel van Museum het Oude Raadhuis is het beheren, behouden en presenteren van het Urker erfgoed. We doen dit op zorgvuldige wijze. De collectie is voor een groot deel gedocumenteerd en toegankelijk gemaakt voor derden. Wanneer er sprake is van afstoting of ontzamelen worden alle regels en procedures die daartoe in het leven zijn geroepen in acht genomen (LAMO). De herkomst van objecten wordt onderzocht en vastgelegd. Museum het Oude Raadhuis is gebonden aan wettelijke verplichtingen en aan andere relevante regelgeving met betrekking tot ieder aspect van het museum, zijn collecties en activiteiten. Prioriteit heeft het behouden van de collectie en deze ontwikkelen voor toekomstige generaties. Het museum heeft een calamiteitenplan en gaat serieus om met risicoanalyse en -management. Meer over de Ethische Code voor Musea is te vinden op: www.ethischecodevoormusea.nl 

In Museum ’t Oude Raadhuis op Urk opent op woensdag 1 februari een expositie over de rol van de Urker vissers tijdens de Watersnoodramp in 1953. Urker vissers speelden een cruciale rol door het verzorgen van een communicatienetwerk in gebieden waar de verbindingen compleet weg waren gevallen en hielpen waar mogelijk bij de evacuatie van mens en dier. De expositie geeft een historisch perspectief en schetst de vele raakvlakken tussen Urk en Zeeland.

 

Herdenking 70 jaar Watersnoodramp

In de nacht van 31 januari op 1 februari 2023 is het exact 70 jaar geleden dat de ramp zich in Zeeland voltrok. Een bijzondere combinatie van storm, getijde en de stand van de maan zorgde voor een ramp in het Zeeuwse gebied. Voor Urker Riekelt Snoek aanleiding om het verhaal voor het voetlicht te brengen van de Urker vissers die destijds direct in actie kwamen om de Zeeuwen te helpen. Met een expositie in het lokale museum in combinatie met het uitbrengen van een kroniek, wordt het verhaal over de rol van zijn grootvader Hessel Snoek in een bredere context geplaatst.

Communicatienetwerk en evacuatie

De rol van de Urker vissers is vooral te linken aan het verzorgen van de communicatie in gebieden waar deze compleet was weggevallen. Via de boordradio’s op de schepen werd het contact vanuit het gebied onderhouden met de autoriteiten en de marine, om mens en dier in het gebied zo goed mogelijk te helpen evacueren.

Kroniek

Riekelt Snoek heeft de inzet van de Urker vissers nog verder uitgediept en verwoord in een kroniek, die ook op 1 februari aanstaande verschijnt. Daarin geeft hij ook een verrassend kijkje in de achtergronden van het ontstaan van de ramp en de raakvlakken tussen Urk en Zeeland.

Bezichtiging expositie

De expositie is vanaf maandag 6 februari 2023 te bezichtigen voor publiek. Het museum is dagelijks van 11.00-17.00 uur geopend. Tot 1 april kunnen bezoekers voor een gereduceerd tarief de expositie bezichtigen.

Schilderij Willem Arondeus overgedragen aan museum

Op maandag 7 juni heeft Freek Brouwer, wethouder Cultuur, Recreatie en Toerisme een portret van Willem Arondeus in ontvangst genomen in het museum Het Oude Raadhuis op Urk. 

De gemeente Urk is zeer verheugd dat een aantal schenkers het initiatief heeft genomen het schilderij van kunstenaar en verzetsman Willem Arondeus aan het museum te schenken.

Het kunstwerk is geschilderd door Herman Morssink.

Warme band met Urk

De reden van de schenking is gelegen in het feit dat Willem Arondeus precies 100 jaar geleden enkele jaren op Urk kwam wonen en steeds een warme band met Urk heeft gehad.

Dat blijkt ook uit één van de brieven waarin staat opgetekend: “Hij is nog steeds verrukt over zijn leven op Urk”.

 

 

 

V.l.n.r. Herman Morssink, maker van het schilderij, Meino Schraal en wethouder Freek Brouwer bij het schilderij van Arondeus
Herman Morssink, maker van het schilderij, Meino Schraal en wethouder Freek Brouwer staan bij het schilderij van
Willem Arondeus, wat geschonken is aan de gemeente Urk en een plekje krijgt in Museum het Oude Raadhuis.

Subcategorieën

Toegangsprijzen 2023

In euro's

Kinderen 0-5 jaar gratis
Kinderen 6-12 jaar 4,00 euro
Volwassenen 7,00 euro
Houder 65+ kaart 6,50 euro
Groepen > 25 personen 5,50 euro
Gezinskaart (2 ouders + kinderen < 12jr)    17,50 euro
Houder Museumjaarkaart gratis

Huurtarieven 2023

 

Auditorium

Filmzaal (incl. toegangsprijs, koffie, thee, water, gebruik beamer) 200 euro
Raadzaal (incl. toegangsprijs, koffie, thee, water, gebruik beamer) 150 euro
Gehele museum (incl. toegangsprijs) 500 euro


Dagdeel 1 duurt van 9.00 tot 12.00 uur.
Dagdeel 2 duurt van 14.00 tot 17.00 uur.
Dagdeel 3 duurt van 18.00 tot 21.00 uur.

 

Overige tarieven 2023

 

Voor groepen (vooraf boeken a.u.b.):  
Entree Museum +  2 x Koffie met "urker dikkertje": 11,00 euro
Entree Museum + 2 x Koffie met slagroom gebak: 12,50 euro
   
Rondleiding door museum-gids  25,00 euro per groep


Voor informatie over een huwelijksceremonie in het museum kunt u zich wenden tot de gemeente Urk; telefoon (0527) 689 868.

 

Contact

Adres:  Wijk 2-2, 8321 EP Urk

Telefoon (0527) 683 262

E-mail:   museum@urk.nl

 

* Verplicht veld
Javascript dient ingeschakeld te zijn om het formulier te kunnen verzenden

Openingstijden

Museum 't Oude Raadhuis is vanaf maandag 6 februari 2023 weer geopend voor publiek. Op werkdagen van 11.00-17.00 uur. Op zaterdag van 11.00-16.00 uur. Op zondag zijn wij vanzelfsprekend gesloten.

Voor groepsbezoeken, vergaderingen, bijeenkomsten kunt u contact opnemen via: museum@urk.nl