Educatieve programma’s Museum Het Oude Raadhuis, Urk

Algemeen

Bij elk programma horen een docentenhandleiding en leerlingenmateriaal dat via de website van het museum gepresenteerd wordt. Tijdens de museumles zijn de leerlingen vooral actief bezig, zodat veel verschillende zintuigen en vaardigheden aan bod komen. De klas wordt tijdens de museumles vaak opgesplitst in groepjes van 4, 5 of 6 leerlingen. De duur van een museumles is maximaal twee uur. Kosten van een schoolprogramma bedragen €1,75 per leerling. Entree is gratis voor de begeleiding vanuit school.

Primair onderwijs

 

Het museum heeft bij de vaste opstelling schoolprogramma´s gemaakt voor het primair onderwijs. Deze schoolprogramma´s sluiten zoveel mogelijk aan bij de leerstof en het niveau van de leerlingen. Enkele programma´s zijn lesstof vervangend.

Groep 5 en 6: Met een lach en een traan
Het schoolprogramma ‘Met een lach en een traan’  is ontwikkeld voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Het programma bestaat uit een docentenhandleiding  en een leerlingenwerkboekje.

Tijdens de museumles gaan de leerlingen naar de zolder van Mariap. Daar luisteren en kijken ze naar een aantal smartlappen, gezongen door Gerrit met zijn accordeon. Aansluitend zingen de leerlingen mee en doen  een lees- en luisterquiz. Aan het einde van de les maken de leerlingen hun eigen stukje roldoek bij een smartlap.

Tijdsduur: ca. 2 uur
Beschikbaar: het hele schooljaar op afspraak

Groep 5 en 6: Op stap met Piebetje en Snibbetje
‘Op stap met Piebetje en Snibbetje
is een schoolproject voor groep 5 of 6 van de basisschool. Het project is opgebouwd rond het verhaal van twee Urker visserskinderen, Piebetje en Snibbetje. Aan de hand van deze twee leeftijdsgenootjes maken leerlingen kennis met thema’s als kleding, wonen, school, eten, spelen en werken. ‘Op stap met Piebtje en Snibbetje’ speelt zich af in de directe leefomgeving van de leerlingen en sluit aan bij de kerndoelen voor geschiedenis in het basisonderwijs. Het project kan dienen als vervanging van de lesstof over de periode rond 1900. Het project bestaat uit een voorbereidingsles op school, een museumles en een verwerkingsles voor in de klas. Op school wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat beschikbaar is via de website van het museum, een docentenhandleiding, een tijdsbalk met fotoserie en het Piebetje en Snibbetje spel. Tijdens het museumbezoek gaan de leerlingen aan de slag met oude voorwerpen die in het verhaal aan de orde komen, zoals schoonschrijven op een lei, een stukje visnet breien, aardappels schillen, oude spelletjes  spelen, Urker dracht aankleden, enzovoorts.

Tijdsduur: ca. 2 uur
Beschikbaar: het hele schooljaar op afspraak

Groep 5 t/m 8: In de Peek
Het schoolprogramma ‘In de Peek’ is ontwikkeld voor de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Het programma bestaat uit een docentenhandleiding, een leerlingenwerkboekje dat ingaat op de thema’s:  - de visserij op de Zuiderzee, - het werken in de visserij, - het wonen op Urk, - kinderarbeid.  T
ijdens de museumles  leren de leerlingen hoe ze op zoek kunnen gaan naar  informatie over deze thema’s.  

Tijdsduur: ca. 2 uur
Beschikbaar: het hele schooljaar op afspraak

Educatieve programma’s  voor het voortgezet onderwijs

Op stap met Piebetje en Snibbetje
‘Op stap met Piebetje en Snibbetje
is geschikt voor de onderbouw van het VMBO. Het programma bestaat uit een docentenhandleiding  en een leerlingenwerkboekje. Het project is opgebouwd rond het verhaal van twee Urker visserskinderen, Piebetje en Snibbetje. Aan de hand van deze twee leeftijdsgenootjes maken leerlingen kennis met thema’s als kleding, wonen, school, eten, spelen en werken. ‘Op stap met Piebetje en Snibbetje’ speelt zich af in de directe leefomgeving van de leerlingen. Het project bestaat uit een voorbereidingsles op school, een museumles en een verwerkingsles voor in de klas. Op school wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat beschikbaar is via de website van het museum, een docenten-handleiding, een tijdsbalk met fotoserie en het Piebetje en Snibbetje spel. Tijdens het museumbezoek gaan de leerlingen aan de slag met oude voorwerpen die in het verhaal aan de orde komen, zoals schoon-schrijven op een lei, een stukje visnet breien, aardappels schillen, oude spelletjes  spelen, Urker dracht aankleden, enzovoorts.

Tijdsduur: ca. 2 uur
Beschikbaar: het hele schooljaar op afspraak

Met een lach en een traan
Het educatieve programma ‘Met een lach & een traan’ is geschikt voor de onderbouw van het VMBO. Het programma bestaat uit een docentenhandleiding  en een leerlingenwerkboekje.

Tijdens de museumles gaan de leerlingen naar de zolder van Mariap. Daar luisteren en kijken ze naar een aantal smartlappen, gezongen door Gerrit met zijn accordeon. Aansluitend zingen de leerlingen mee en doen  een lees en luisterquiz. Aan het einde van de les maken de leerlingen hun eigen stukje roldoek bij een smartlap. Schoolvakken waarbij het programma goed aansluit zijn: Maatschappijleer, Nederlands, Muziek en Tekenen.

Tijdsduur: ca. 2 uur
Beschikbaar: het hele schooljaar
Bijzonderheden: maximaal 20 leerlingen. Per 10 leerlingen 1 begeleider vanuit school. Grotere groepen in overleg.

Urk Toen & Nu
Het educatieve programma ‘Urk Toen & Nu’ is geschikt voor de onderbouw van het VMBO. Het programma begint bij de maquette van Urk waar de leerlingen belangrijke gebouwen van Urk bekijken. Vervolgens maken de leerlingen in groepjes van vijf zelfstandig een rondwandeling over het voormalige eiland aan de hand van oude ansichtkaarten. Tijdens de wandeling maken de leerlingen foto’s van de huidige situatie en beantwoorden ze de vragen. Terug in het museum wordt besproken welke gebouwen er nog wel staan en welke niet en wat de reden daarvan is. Aan het einde van de les gaan de leerlingen zelf aan de slag met het maken van een nieuw gebouw voor Urk. Schoolvakken waarbij het programma goed aansluit zijn: Geschiedenis, Aardrijkskunde en Handvaardigheid.

Tijdsduur: ca. 2 uur
Beschikbaar: het hele schooljaar
Bijzonderheden: maximaal 20 leerlingen. Per 10 leerlingen 1 begeleider vanuit school. Grotere groepen in overleg.

Ginkiestochten
Een historische stadswandeling over Urk  onder begeleiding van een ervaren gids.

Tijdsduur: ca. 1,5 uur
Beschikbaar: het hele schooljaar in overleg
Kosten: € 4,- per leerling
Bijzonderheden: maximaal 15 leerlingen + 1 begeleider vanuit school.

 

Toegangsprijzen

In euro's

Kinderen 0-5 jaar gratis
Kinderen 6-12 jaar 2,60
Volwassenen 4,75
Houder 65+ kaart 4,50
Groepen > 25 personen 4,50
Gezinskaart (2 ouders + kinderen < 12jr) 13,00
Houder Museumjaarkaart gratis

Huurtarieven

In euro's per dagdeel

Filmzaal (incl. toegangsprijs) 200,00
Oude raadzaal (incl. toegangsprijs) 150,00
Gehele museum (incl. toegangsprijs) 500,00


Dagdeel 1 duurt van 9.00 tot 12.00 uur.
Dagdeel 2 duurt van 14.00 tot 17.00 uur.
Dagdeel 3 duurt van 18.00 tot 21.00 uur.

Overige tarieven

In euro's

Fotoreportage in museum 25,00
Diapresentatie (duur ± 45 minuten) 25,00
Gebruik hardware/beamer 28,00
Voor groepen:  
2 x Koffie met Cake: 3,50 euro
2 x Koffie met dikkertje: 4,50 euro
2 x Koffie met gebak of petit four: 5,50 euro


Voor informatie over een huwelijksceremonie in het museum kunt u zich wenden tot de gemeente Urk; telefoon (0527) 689 868.

Contact

Wijk 2-2, 8321 EP Urk
Telefoon (0527) 683 262
Bekijk hier de route

* Verplicht veld

Openingstijden

Museum Het Oude Raadhuis is van april tot en met oktober (en tijdens de landelijke schoolvakanties in deze periode) geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Van november tot en met maart is het museum geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Op zondagen, feestdagen en Hemelvaartsdag is museum Het Oude Raadhuis GESLOTEN.